Barn ved melkebutikk
Foto: Bo Mathisen

Økt melkeproduksjon og redusert salg ga dårligere resultat for TINE.

29. mai 2019

Trenden med volumnedgang i de store meierikategoriene søtmelk, matlagingsprodukter og ost fortsatte i årets første tertial. Driftsresultatet ble 327 millioner kroner. Det er 141 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor.

Høy melkeinngang og med tilhørende økte kostnader, bidro også til et svakere resultat enn i 1. tertial i fjor. Driftssinntektenefor TINE Gruppa i 1. tertial  var 7639 millioner kroner.  

-Vi konstaterer store volumutfordringer og betydelig resultatnedgang i vår kjernevirksomhet. Vi arbeider derfor sammen med våre kunder med å snu utviklingen gjennom innovasjoner og konsepter som skal sikre verdiøkning både for dem og oss. Vi fortsetter også effektiviseringsarbeidet i hele verdikjeden for å redusere kostnadsnivået, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en kommentar til resultatet.  

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I første tertial 2019 var det forbedringseffekter i driften på 90 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøpseffekter.  

Økt produksjon
I perioden ble det mottatt 516,7 millioner liter kumelk (mot 501,7 millioner liter i første tertial 2018) og 6,6 millioner liter geitemelk (mot 6,2 millioner liter i første tertial 2018). Den gjennomsnittlige fettprosenten i kumelka i første tertial ble 4,37 prosent, mot 4,29 prosent i samme periode i 2018.

Redusert salg
Totalkategorien Søtmelk gikk ned 2,1 prosent i volum mot tilsvarende tertial i 2018, hvor TINE hadde en større nedgang med 2,4 prosent. Totalkategorien Ost gikk ned 0,7 prosent i volum mot tilsvarende tertial i 2018, hvor TINE gikk ned med 1,9 prosentpoeng i volumandel. Faste hvitoster hadde en nedgang på 1,3 prosent, hvor TINE gikk ned med 2,4 prosentpoeng

Positiv utvikling for smaksatte melkedrikker youghurt, fløte og brunost
Totalkategorien Yoghurt økte med 1,0 prosent i volum mot tilsvarende tertial i 2018, hvor TINE økte med 0,2 prosentpoeng i volumandel.
Totalkategorien Matlagingsprodukter økte med 0,3 prosent i volum mot tilsvarende tertial i 2018, hvor TINE reduserte volumandelen med 0,3 prosentpoeng. TINE møter i perioden sterk konkurranse på lignende produkter. Utviklingen for TINE Fløte, som er en del av kategorien matlagingsprodukter, er god i første tertial og volumandelen økte med 2,8 prosentpoeng.
Brunostkategorien hadde en volumøkning på 0,4 prosent og TINE økte sin volumandel med 1,3 prosentpoeng
Innenfor smaksatte melkedrikker vokste TINE med 8,7 prosent sammenlignet mot første tertial 2018 og økte sin volumandel med 0,8 prosentpoeng

Internasjonalt  
Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 074 millioner kroner i første tertial 2019, en økning på 24,5 prosent i forhold til første tertial 2018 (17,6 prosent vekst justert for endring i valuta). Den kraftige veksten kommer fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.   

Annen virksomhet  
Annen virksomhet består av datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS (begge med datterselskaper).  Salgsinntektene for Annen virksomhet ble 845 millioner kroner i første tertial, en vekst på 2,7 prosent i forhold til første tertial 2018.   

Saken oppdateres

Kilde: Børsmelding og pressemelding fra TINE