Foto: Landbruks- og matdepartementet
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Øker forskuddsbetalingen for avlingssvikt

7. september 2023

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) lemper på regelverket for produksjonssviktordningen der det nå kan gis forskudd på 70 prosent. For naturskadeordningen blir dokumentasjonskravene redusert.

Økt forskuddsutbetaling i produksjonssviktordningen

I regelverket for produksjonssviktordningen ligger det en mulighet for å kunne få utbetalt inntil 50 prosent av antatt tilskudd som forskudd.

– Vi vil nå øke andelen av tilskuddet man kan få i forskudd på inntil 70 prosent for vekstsesongen 2023. Det er et viktig tiltak for bønder som har hatt store tap og opplever likviditetsproblemer som følge av dette, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Tiltaket gjelder for hele landet.

Endrer dokumentasjonskrav i naturskadeordningen

Landbruks- og matministeren vil fastsette en midlertidig forskrift som lemper på dokumentasjonskravene i naturskadeordningen. Dette gjelder for skader i forbindelse med flomhendelsene i august.

Terskelen heves for hva som kan dokumenteres av skadelidte selv. I tillegg  lempes det på reglene for bruken av anbud ved dokumentasjon av kostnader ved gjenoppretting.

– Dette vil gjøre det enklere for skadelidte å dokumentere naturskaden, noe som også vil gjøre saksbehandlingstiden noe kortere. Tiltakene vi presenterer i dag er en konkret oppfølging av innspillene jeg har fått fra næringen i møter og befaringer sier Pollestad.

Han tar sikte på å fastsette den endrede forskriften i neste uke.

 

Kilde: LMD