Det har vært  svært tørt i store deler av Sør-Norge. Det har ført til reduserte avlinger og usikkerhet i jordbruket for årets sesong. Landbruksdirektoratet har høynet beredskapen og følger nøye med på hvordan situasjonen i Sør-Norge utvikler seg. Direktoratet oppdaterer statsråden fortløpende.  

Se hvilke tiltak faglaga presenterte på forrige møte

Kilde: Landbruks- og matdepartementet