Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Nytt prissjokk på NPK- gjødsel

27. november 2021

Yara, som er vår største leverandør av mineralgjødsel, øker prisene på Fullgjødsel. Felleskjøpet justerer derfor sine priser ut i markedet. Våre utsalgspriser har lavere prosentvis økning enn innkjøpsprisen. Det skriver Fellskjøpet Agri  i en pressemelding som ble lagt ut i går.

Gjennom høsten har prisen på nitrogen-gjødsel gjennom gjentatte prisøkninger nådd historisk høyt nivå. Prisøkningen kommer hovedsakelig som en følge av høye energipriser. Naturgass brukes som råvare for å framstille nitrogen. Felleskjøpets priser på NPK-gjødsel fra Yara har i samme periode vært relativt stabile, og på et lavere nivå enn det prisutviklingen på nitrogen-gjødsel skulle tilsi.  

NPK-prisene i det norske markedet har gjennom høsten vært lavere enn ellers i Norden. For framtidige leveranser vil prisene være oppe på samme prisnivå som i våre naboland. Prisøkningen vi nå erfarer utgjør 50-60% for vår innkjøpspris på de største Fullgjødseltypene. Felleskjøpet øker prisene ut i markedet prosentvis lavere enn vår innkjøpspris.  

Felleskjøpet har lave marginer på gjødsel og opererer med et fast kronepåslag per tonn vare, noe som gjør at vår inntjening ikke øker når prisene øker.  

Bestilling av Fullgjødsel kan gjøres gjennom våre faste salgskanaler og varer bestilt nå vil leveres etter nyttår. Salg av nitrogengjødsel er midlertidig satt på vent inntil vi har gjort avtale på nye innkjøp. 

Priser på noen av de mest brukte gjødseltypene i dag. (fra nettsiden til FKA bestilt i Trøndelag)

NPK 25-2-6: 7,62 kr/kg
NPK 22-3-10: 8,08 kr/kg
NPK 18-3-15: 8,22 kr/kg

 

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri