Kyr på Beite

Nytt IT-system for melkekvoteordningen til 30 millioner kroner.

17. juli 2019

Visma Consulting og Landbruksdirektoratet har inngått en avtale om utvikling av nytt IT-system for melkekvoteordningen i Landbruksdirektoratet. Visma Consulting er innstilt som eneste leverandør på avtalen som har en verdi på ca. 30 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for håndtering og tildeling av melkekvoter. Den nye avtalen innebærer at Visma skal utvikle et helt nytt system for kvoteordningen for melk slik at forvaltningen får en bedre og mer effektiv oversikt over hvilke landbrukseiendommer som har grunnkvote og størrelsen på kvoten.

Den nye løsningen vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter.

Det er Landbruksdirektoratet som gjør vedtak om produksjonsgrunnlaget for aktive melkeprodusenter i hvert kvoteår. Hensikten med prosjektet er å utvikle et mer brukervennlig system for såvel saksbehandlere i direktoratet som for melkebøndene, i tillegg til å sørge for en mer robust systemløsning.

– Forbedringsarbeid hos oss handler om å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for landbruksforvaltningen, samfunnet og brukerne våre. Gjennom dette prosjektet vil vi digitalisere melkekvoteordningen, og ser frem til å realisere denne sentrale delen av kjerneprosessene våre sammen med Visma Consulting, sier Bjørn G. Hagen, direktør for digitalisering og organisasjon i Landbruksdirektoratet.

Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner, og arbeidet skal gjennomføres i en periode på ca. 2,5 år.

– Visma Consulting har lang erfaring med utvikling og forvaltning av IT-løsninger for offentlig sektor. Vi har jobbet med Landbruksdirektoratet i ett år nå, og vi gleder oss til å ta fatt på et av deres mest virksomhetskritiske løsninger gjennom prosjektet for kvoteordningen, sier Anders Magnus Braathen, Business Area Director i Visma Consulting AS.

Gjennomføring av prosjektet skal gi følgende effekter:

  • Økt tilfredshet og en forenkling av arbeidshverdagen hos saksbehandlere i Landbruksdirektoratet.
  • Økt brukertilfredshet med tjenester og service.
  • Sikrere og mer robust IT-infrastruktur.
  • Effektivisering av søknads- og saksbehandlingsprosessen.
  • Bedre grunnlag for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt.

 

Pressemelding fra VISMA