Trond Klaape
Trond Klaape

Nye Veier AS har kjøpt storgård på Lillehammer.

29. oktober 2019

Nye Veier AS har kjøpt en av Lillehammers eldste og største gårder, Øyre gård på Vingnes, skriver GD.no. Gården har nesten 3 000 dekar jord- og skogarealer, og ble solgt for 10 millioner kroner. De skal bruke arealene til makeskifte med de som må avgi arealer til ny E6. Oppland Bonde- og Småbrukarlag mener Nye Veier ikke bør få konsesjon. 

Trond Klaape fylkesleder i Bonde- og Småbrukarlaget mener at Nye veger  som alle andre må søke konsesjon og ha konsesjon for å overta gården. Det forventer han at de ikke får. De kan ikke slakte en hel gård i en kommune der det allerede er tatt så mye matjord. Dette er en veldig viktig signalsak og vi er klare til å engasjere oss når dette skal i planutvalget. Vi sitter ikke stille og ser på dette. Det skjer over vårt lik, sier Klaape til GD

«Vi trenger ikke konsesjon. Ingen av gårdens ressurser blir borte. Når skjøte blir tinglyst vil det være ved Statens vegvesen som formell eier og Nye Veier som kontaktinstans. Dette er i tråd med Samferdselsdepartementets føringer og avtaleverk mellom Statens vegvesen og Nye Veier, som helheid statlig selskap» skriver  Øyvind Moshagen prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet til GD.

I en mail fra seniorrådgiver Håvard Pharo Gravdal hos Fylkesmannen i Innlandet til Bonde- og Småbrukarlaget, skriver Gravdal: «Det fremgår av konsesjonsloven § 5 nr. 3 at konsesjon ikke er nødvendig når «staten» er erverver. Nye Veier er et AS heleid av Samferdselsdepartementet. Dermed er de et selvstendig rettssubjekt, og faller utenfor definisjonen av «staten» i § 5 nr. 3. Det betyr at Nye Veier må ha konsesjon. For ordens skyld bemerkes at vi har dobbeltsjekket dette med Landbruksdirektoratet.»


Kilde: GD.no