Griseskrotter
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Nye prisløyper: Økte priser for svinekjøtt

29. mai 2019

Nortura Totalmarked la i dag fram prisløypene for 2. halvår De legger nå opp til å ta ut målpris på gris i avtaleåret 2019/20.
Se prisløypene for alle dyreslag her.


For alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.Avregningspris – pris til bonde – vil avhenge av disse prisene, men det kommer mange andre elementer i tillegg. Blant annet endringer i omsetningsavgift.


Storfe
For 2. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 60,50 per kg.

Planlagte engrosprisendringer per kilo andre halvår 2019: 

5. august (uke 32)opp kr 0,50
2. september (uke 36)ned kr 0,50
30. september (uke 40)ned kr 0,40
18. november (uke 47)opp kr 0,50

Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på kr 60,50. Dette er en videreføring fra 1. halvår 2019, men en økning på 20 øre fra 2. halvår 2018. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Engrosprisløypene er utarbeidet med bakgrunn i å stimulere til leveranse i perioder med stort underskudd.

Gris
Målpris for avtaleperioden 1. juli 2019 til og med 30. juni 2020 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår.  Prisuttaket inneværende avtaleår blir om lag kr 1,15 under målpris. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det for avtaleåret 2019/2020 opp til å ta ut målpris på gris.  

Planlagte engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019:

1. juli (uke 27)opp kr 0,50
26. august (uke 35)opp kr 0,50
30. september (uke 40)opp kr 0,40 
14. oktober (uke 42)opp kr 0,40 
9. desember (uke 50) ned kr 0,40  
16. desember (uke 51)ned kr 0,40  

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

Lam
For 2. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 66,10 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 fra gjeldende planlagt engrospris som har stått uendret helt fra 1. halvår 2017.   

Planlagte engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019: 

1. juli (uke 27) opp kr 0,50 
5. august (uke 32)opp kr 2,20 
26. august (uke 35) ned kr 0,50 
2. september (uke 36)ned kr 1,00   
9. september (uke 37)ned kr 1,50   
16. september (uke 38)ned kr 1,00  
23. september (uke 39)ned kr 1,80
30. september (uke 40)ned kr 1,30 
7. oktober (uke 41)ned kr 0,50  

Sau
Ingen endringer i 2. halvår 2019. Dette forutsetter at Omsetningsrådet godkjenner at satsene for omsetningsavgift blir differensiert mellom sau og lam.
Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. Grunntilskudd kan det leses mer om her

Egg
For 2. halvår 2019 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,40 per kg. Det er en teknisk prisøkning på 25 øre fra 1. halvår 2019 på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning.

Engrosprisendringer per kilo i 2. halvår 2019:

Kilde: Nortura Totalmarked

    ingen planlagte endringer