Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nye priser for sauekjøtt

14. mai 2021

Som varslet i forrige uke øker markedsregulator Nortura prisene for sauekjøtt fra 17. mai. I dag ble den nye prislista offentliggjort. Den viser at gjennomsnittlig avregningspris for Ung sau blir litt over 18 kr. pr. kilo, og for Sau blir den ca 16 kr. pr. kilo. Samtidig fjernes tollen for import av sauekjøtt.

Ung sau
Kl. U: 20,00 kr/kg
Kl. U-: 19,50 kr/kg
Kl. R+: 19,00 kr/kg
Kl. R: 18,50 kr/kg
Kl. R-: 18,00 kr/kg
Kl. O+: 17,50 kr/kg
Kl. O: 17,00 kr/kg
Kl. O-: 14,00 kr/kg

Sau
Kl. U: 17,30 kr/kg
Kl. U-: 16,80 kr/kg
Kl. R+: 16,30 kr/kg
Kl. R: 15,80 kr/kg
Kl. R-: 15,30 kr/kg
Kl. O+: 14,80 kr/kg
Kl. O: 14,30 kr/kg
Kl. O-: 11,30 kr/kg 

Kilde: Nortura