Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nortura varsler prisøkning på sauekjøtt

7. mai 2021

Nortura varsler at de vil øke prisen på sau og ung sau fra 17. mai. Det er lite sau som slaktes på denne tiden av året, men det bør være et godt signal for den kommende slaktesesongen.

Nortura har lagt ut følgende melding på sin nettside:

Fra og med mandag 17. mai 2021 økes engrosprisen for alle klasser av sau og ung sau. I gjennomsnitt er økningen på ca. 8 kr/kg. Generelt økes prisen mest for de beste kvalitetene. Samtidig er prisene harmonert slik at prisdifferansen mellom sau og ung sau er lik for alle klasser.

Etterspørselen etter sau av god kvalitet er svært god for tida. All sau som vart slakta i fjorårets slaktesesong og hittil i år har gått rett til eiga skjering eller blitt kjøpt av industrikundane. Dette gjev grunnlag for å ta ut betre pris til sauebonden.

Auken er i gjennomsnitt ca. 8 kr/kg. Generelt går prisen mest opp på dei beste klassene. Samstundes er prisane harmonert slik at prisdifferansen mellom sau og ung sau er lik for alle klasser.

Det betyr at ein R sau blir blir avrekna med kr 16,80 pr kg etter denne siste engrosprisoppgangen

Kilde: Nortura