Jordbærplukkere
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Nye minstelønnssatser for arbeid i jordbruk og gartneri

6. juni 2019

Det er fastsatt nye minstelønnssatser for arbeid i jordbruk og gartneri.

Arbeidstakere som utfører arbeid innen jordbruk og gartneri skal minst ha en lønn per time på:  

Ferie- og innhøstingshjelp

 • Arbeidstakere under 18 år: 103,15 kr
  [tidligere: 98,65 kr – 1.12.2018–31.5.2019]
 • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: 123,15 kroner
  [tidligere: 118,65 kr – 1.12.2018–31.5.2019]
 • Over 18 år – ansatt mellom 12–24 uker (3–6 måneder): 128,65 kroner
  [tidligere: 124,15 kr – 1.12.2018–31.5.2019]

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Fast ansatte

 • Ufaglærte arbeidstakere: 143,05 kroner
  [tidligere: 138,55 kr – 1.12.2018–31.5.2019]
 • Arbeidstakere under 18 år: 112,65 kroner
  [tidligere: 108,15 kr – 1.12.2018–31.5.2019]
 • Tillegg for fagarbeidere: 11,75 kroner
  [tidligere: 11,75 kr – 1.12.2018–31.5.2019]

Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus

Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time:

 1. Mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
 2. Mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
 3. Mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Arbeid innen jordbruk og gartneri omfatter arbeid innen alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor jordbruk og gartnerinæringen. Det inkluderer også arbeid på hagesenter, planteskolearbeid og lager- og terminalarbeid.

Praktikanter

Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Se over.

Refusjon av utgifter

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn.

Overtidstillegg

Arbeidsmiljølovens regler om overtidstillegg gjelder dersom det ikke er avtalt bedre overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen.

Kilde: Arbeidstilsynet