Fabrikkskilt Nortura Malvik
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Nortura vurderer å legge ned slakteriet på Otta.

27. mai 2019

Nortura vurderer å avvikle skjæring av gris på Rudshøgda og overføre aktiviteten til andre anlegg. Samtidig vurderes det å oppgradere storfeprosessen på Rudshøgda (fjøs, slakting, skjæring) for å avvikle fabrikken på Otta.

Som ledd i å effektivisere, redusere overkapasitet og styrke vår konkurransekraft, har konsernstyret besluttet at Nortura skal vurdere sin industristruktur, og ser nå på muligheten for å samle slakting og skjæring av storfe på færre steder.

En samling av storfe kan være aktuelt på Rudshøgda, men da må skjæring av gris flyttes derfra til andre anlegg. Dette kan også innebærer at aktiviteten på Nortura Otta flytter til Rudshøgda og at anlegget på Otta dermed avvikles.

Det settes nå i gang et forprosjekt som skal være klart og presenteres for styret i løpet av høsten. De ansatte tillitsvalgte deltar i arbeidet.

  • Ny teknologi, store endringer i markedet vi operer i og behov for økt konkurransekraft spiller inn når vi nå vurderer vår industristruktur. Ingen beslutninger er tatt, men vi spiller med åpne kort og inkluderer de ansatte tillitsvalgte i prosessene, sier konserndirektør for Nortura Produksjon, Lisbeth Svendsen.

Rapporten fra arbeidsgruppa leveres konsernsjefen som deretter vurderer hvilken anbefaling han vil gi konsernstyret.

Kilde: Pressemelding fra Nortura