Trine Vaag
Foto: Nortura

Nortura: – Vil gjøre jobben som markedsregulator meget krevende.

14. november 2019

Å innføre dobbel mottaksplikt i et marked som i beste fall går «sidelengs» vil gjøre jobben vi har som markedsregulator meget krevende. Markedsreguleringen er til for bonden og skal ikke være avlastning for industrien, det skriver styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag i en umiddelbar kommentar til Landbruk24. Etter at Landbruks- og matdepartementet i dag la fram et høringsforslag om å innføre dobbel mottaksplikt for kjøtt

-Ved første gjennomlesning klarer jeg ikke å se at LMD har vurdert markedsregulator sine plikter og rettigheter. Mottaksplikt er det bare markedsregulator som har.

-Den enigheten som var mellom Nortura og KLF, som Stortinget viste til, har nå liten relevans. Den enigheten var basert på en enighet om flere ting, blant annet et råd for markedsbalansering. Det var ikke en løsning som Konkurransetilsynet fant spiselig.

-Vår mulighet til å drive reguleringseksport er også meget begrenset og snart borte.

-At avtalen ikke lenger skulle tillegges vekt har også KLF vært enige i. Jeg stiller meg spørsmålet om hvorfor LMD med KRF i ledelsen velger å sende dette forslaget på høring.. avslutter Trine Hasvang Vaag.

Bondelaget: Markedsordningene skal være en sikkerhet for bonden

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag Lise Boeck Jakobsen skriver  følgende til Landbruk24:
-Norges Bondelag har registrert at LMD har sendt ut høringsnotat med endringer i forskrift om markedsregulering.

-Vi vil nå gå nøye gjennom forslagene fra departementene. Utgangspunktet for våre vurderinger er at markedsordningene skal sørge for en sikkerhet for bonden, og være en risikoavlastning.  

-For øvrig avventer vi Omsetningsrådets gjennomgang av markedsreguleringsordningene som etter planen kommer på høring.