Trine Hasvang Vaag
Foto: Erik Burås / Studio B13

Nortura;- Viktig med forenklede forhandlinger

30. april 2020

«Selv om det ikke ble et fullverdig oppgjør, var det viktig at det ble gjennomført forenklede forhandlinger. Alternativet ville ha vært videreføring av den gjeldende avtalen og at målprisen på svin hadde blitt stående stille i et år til. Det ville vært en umulig situasjon for næringen, som har blitt påført økte kostnader gjennom flere år», sier styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag.

Målprisen på gris øker til 1,46 kr/kilo. Selv om dette ikke er på nivå med Norturas innspill (2 kr/kg), er det et godt stykke på vei og bidrar til å kompensere for noe av kostnadsøkningen næringen har hatt de siste årene.

Kraftfôrprisene holdes uendret som følge av oppgjøret. Dette er også i tråd med Norturas innspill, men korona-situasjonen påfører næringen ekstraordinære og kraftig økte kraftfôrkostnader som må finne sin inndekning.

«Om kostnadsveksten vedvarer, må den tas ut i form av økte matvarepriser. På grunn av faste priser og avtaler med kjedene, er det vanskelig for industrien å videreføre midlertidig økte råvarepriser. Jeg forventer derfor at Regjeringen og alle leddene i kjeden er sitt ansvar bevisst og står sammen om å finne en løsning slik at den ekstraordinære kostnadsveksten ikke får negative konsekvenser for matproduksjonen i Norge», sier Hasvang Vaag.

Gjennomslag for krav om økt norskandel i fôr
Nortura er fornøyd med at det nedsettes en arbeidsgruppe for å øke norskandelen i fôret. Nortura har hatt dette som sentrale innspill i de to siste jordbruksoppgjørene. Vi har særskilt pekt på behovet for å øke grovfôrkvaliteten, stimulere til økt dyrking av proteinvekster til kraftfôr og utvikle kjøttproduksjon basert på beiting.

«Norsk egg- og kjøtt må i størst mulig grad produseres på norske arealressurser. Dette er noe vi ønsker, og forbrukerne verdsetter når de kjøper mat. Vi er derfor fornøyde med at en slik arbeidsgruppe endelig er på plass, og har store forventninger til arbeidet», sier Hasvang Vaag.

Kilde: Nortura Medlem