kyllingfilet
Illustrasjonsfoto

Nortura varsler økt pris på kylling fra 1. februar 2020.

7. november 2019

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisene på kylling og kalkun med 0,50 kr/kg med virkning fra 1. februar 2020. Prisøkningene videreføres direkte til produsent. I tillegg reduseres trekket til Kyllingfondet med 10 øre/kg fra 1. januar.

Avregningsprisene endres slik fra 3. februar 2020:

  • Kalkun: + 0,50 kr/kg
  • Slaktekylling: + 0,50 kr/kg
  • Rugeegg: + 0,01 kr/stk
  • Unghøner: + 3 kr/stk

Prisen på daggamle kyllinger økes med 0,01 kr/stk fra samme dato, som direkte følge av økt rugeeggpris. Aviagen varslet høsten 2018 kraftig økning i livdyrprisene fra 1. januar 2019 og ytterligere økning fra 1. januar 2020. Prisøkningen 1. januar 2019 er videreført gjennom verdikjeden i 2019. Vi legger opp til tilsvarende løp for 2020:

  • Daggamle foreldredyr: + 5 kr/stk fra 1. januar 2020
  • Unghøner: + 6 kr/stk fra 4. mai 2020
  • Rugeegg: Hensyntas i prisendring fra 1. juli 2020
  • Daggamle kyllinger: Hensyntas i prisendring fra 1. juli 2020
  • Slaktekylling: Hensyntas i prisendring fra 1. juli 2020

Konsernstyret har vedtatt å redusere trekket til Kyllingfondet for slaktekyllingprodusentene til 0,20 kr/kg fra 1. januar 2020.

 

Kilde: Norturas medlemssider