Nortura anlegg
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Åpner for import av kjøtt etter dataangrep

27. desember 2021
 
Landbruksdirektoratet har satt ned tollsatsene for import av storfe- og svinekjøtt, for å sikre alternativer til norsk kjøtt dersom det skulle være behov. Det skriver Nortura i dagens oppdatering om dataangrepet.
 
Oppdatert 27.12. kl. 11.00
 
Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

Eksperter har jobbet på spreng med løsninger for at slakt og produksjon kan gjenopptas.

-Vi er avhengige av midlertidige løsninger for at produksjonen skal gå som normalt. Det er en prioritet at vi skal få etablert løsninger for innmelding av slakt, mottak av ordre og ekspedering av varer, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes

Prioriteringen på kort sikt er å finne og eliminere virus som har angrepet systemet, etablere nye rutiner for gjenopprettelse av produksjon og produksjonsstøtte. Selv om produksjonssystemene fortsatt er offline, arbeides det med å skape mest mulig funksjonalitet i denne situasjonen.

-Vi vil ikke være i normal drift i romjulen og det vil nok være noen uregelmessigheter i levering. Det er god fremdrift i utviklingen av de midlertidige løsningene som vil bli testet og satt i drift i uke 52, sier Rakkenes

Myndighetene har innvilget åpning for import av storfe og svin for å sikre alternativer til norsk kjøtt dersom det skulle være behov.

Datainnbruddet er varslet til Datatilsynet og anmeldt til politiet.

Driftsstatus

Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Det arbeides med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring.

Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres som normalt. Slakting og skjæring går som planlagt.

Egg: Fortsatt utfordringer på eggpakkeriene, men fremdrift i arbeidet med å etablere midlertidige løsninger.

Videreforedling: Pølse-, pålegg- og posteiproduksjon går tilnærmet som normalt.

Ekspedisjon: Utekspedering av varer er utfordrende, men fortsatt god fremdrift i arbeidet med å etablere rutiner for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Ekstern epost: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Nortura anbefaler at forbrukere henvender seg til Gilde, Prior eller Nortura på Facebook Messenger.

Avregning: Forfalte utbetalinger på 22.12 og 23.12 er avregnet produsentene

Nortura vil publisere daglige briefinger kl. 11:00 inntil videre.

Kilde: Pressemelding fra Nortura.