Norturas anlegg på Otta.
Foto: Nortura

Nortura Otta legges ned

5. desember 2019

Endringene gir en innsparing på drøyt 30 millioner årlig. – En vond sak, men vi mener vi må ha færre anlegg fremover for å skape lønnsomhet for selskapet og bonden, sier styrelederen i Nortura

Som ledd i å redusere overkapasitet og bedre lønnsomheten i selskapet, har en arbeidsgruppe sett på muligheten for å samle slakting og skjæring av storfe på færre steder, samt samle skjæring av gris på færre anlegg. En arbeidsgruppe, der også de ansatte tillitsvalgte har vært representert, har siden mai jobbet med en utredning om dette.

Konsernstyret har nå behandlet utredningen og har besluttet å avvikle skjæring av gris på Nortura Rudshøgda og overføre denne aktiviteten til andre anlegg. Samtidig har konsernstyret besluttet å oppgradere storfeprosessen (fjøs, slakting og skjæring) på Rudshøgda, og avvikle Nortura Otta.

Beregningene i rapporten viser at dette vil gi en årlig effekt på drøyt 30 millioner kroner.

– Det er ikke tvil om at dette er en tøff dag for mange Nortura-medarbeidere og Otta som lokalsamfunn. Dette er en hjørnesteinsbedrift i ordets rette forstand og avgjørelsen om å legge ned denne tradisjonsrike fabrikken har ikke vært lett, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Totalt 78 medarbeidere settes i omstilling. Dette fordeles med 15 ansatte på Rudshøgda og 63 ansatte på Otta. Allerede fra i dag starter prosessen for å hjelpe hver enkelt medarbeider i omstilling til veien videre, og over i ny jobb enten i eller utenfor Nortura.

– Vi har fått mange innspill fra lokalsamfunn og eiere i denne saken og har vurdert alle relevante innspill, og føler oss nå trygge på vår beslutning. Vi har lagt ned mange fabrikker de siste årene, og har etter hvert solid erfaring med hvordan det påvirker vår lønnsomhet og vår drift, sier Vaag.

Nortura har i dag en overkapasitet i produksjonen som ikke er bærekraftig. Det er også et stort behov for å investere i teknologi og utstyr for å kunne skape verdier for bønder over hele Norge, og for kunder og forbrukere fremover.

– For å sikre selskapet må vi ha mulighet til å gjøre endringer i industristrukturen vår slik at vi kan drive på en rasjonell måte. Vårt ansvar i norsk landbruk er å kunne hente dyr fra bønder hvor som helst i landet, være en ansvarlig arbeidsgiver der vi er tilstede, samt kunne investere i riktig teknologi og god bærekraft, selv om det vil være på færre steder framover. Det er dette som er vårt viktigste oppdrag for den norske bonden, selv om det betyr en del tøffe valg, sier Vaag.

Omstillingen vil skje i løpet av 2020.

Kilde: Pressemelding fra Nortura