Gris i halm
Foto: Norsvin

Nortura ønsker litt tyngre gris.

26. juni 2020

Det er god etterspørsel etter svinekjøtt, og reguleringslagret er nesten tomt. Det er grunnlaget for at Nortura fra og med neste uke øker avregningsprisen på slaktegris med 96 øre pr. kg. Samtidig innføres en ny vektklasse fra 90 til 93 kg der prisen økes med 2,56 kr/kg. Smågrisprisen går opp med 20 kroner fra 29. juli.

Pr. nå ligger gjennomsnittlig slaktevekt på rundt 81,5 kg for Norturaprodusenter. Vi ønsker oss en forsiktig økning opp mot snitt 82 kg.
Fra mandag 29. juni øker derfor prisen på gris i vektklasse fra 90 – 93 kg opp til topp-pris. Ved å øke prisen i intervallet 90 – 93 kg så håper vi at de skal være mulig for mange å tilpasse seg dette uten at man blir hardt straffet for enkeltdyr som vokser raskt og dermed havner høyt, skriver Nortura på sine medlemssider

Fra 29. juni økes engrosprisen med 76 øre pr. kg, mens omsetningsavgifta på gris reduseres med 0,20 kr/kg, fra 1,10 kr/kg til 0,90 kr/kg.

Se prislista her

Kilde: Nortura