Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Nortura omorganiserer

6. februar 2019

Konsernledelsen i Nortura har besluttet å redusere aktiviteten i ekspedisjonen ved Nortura Malvik. Avgjørelsen fører til at 20 årsverk settes i omstilling ved Nortura Malvik.

Ekspedisjonen for dagligvarekunder (Rema) flyttes til Nortura Sarpsborg og for Proff-kunder flyttes ekspedisjonen til Nortura Tønsberg. Det opprettholdes samtidig en mindre satellitt-ekspedisjon for Proff-kunder på Nortura Malvik.

Nortura har hatt en overkapasitet på ekspedisjonen ved Nortura Malvik, og i forbindelse med innføringen av nytt SAP-system ble ekspedisjonen av varer midlertidig flyttet til Tønsberg og Sarpsborg. De praktiske erfaringer og analyser gjort gjennom denne perioden fra oktober, viser at det er mer effektivt å ekspedere varer fra henholdsvis Tønsberg og Sarpsborg, uavhengig av utfordringene i SAP-prosjektet.

– Vi ser hele tiden på vår industristruktur for å sikre at den er effektiv og lønnsom. Når markedet vi opererer i forandrer seg raskt, må vi henge med. Våre beregninger viser at det både er lønnsomt og mest effektivt å samle ekspedisjonene på færre fabrikker, sier konserndirektør for Produksjon i Nortura, Lisbeth Svendsen.

Det vil bli behov for noen nye årsverk ved ekspedisjonen i Sarpsborg som følge av endringen og berørte ansatte vil prioriteres hvis de ønsker å søke på disse stillingene.

– Slike avgjørelser er alltid vanskelige å ta, men vårt fokus må være på hva som er best for selskapet som helhet. Nortura Malvik er et av Nortura sine nyeste anlegg og har mulighet til å utvikle seg på flere områder framover, sier Lisbeth Svendsen.

Konsernsjefen innstiller på avvikling av Nortura Evanger

Konsernsjefen i Nortura innstiller på å avvikle Nortura Evanger. Konsernstyret vil behandle saken senere denne måneden.

Nortura Evanger har vært, og er fortsatt utsatt for flom og naturskader, med påfølgende kostnader og driftsavbrudd.

Situasjon oppleves som svært krevende på grunn av de økende utfordringer med flom, senest høstens to flommer med påfølgende driftsstopp.  NVE har også stoppet videre arbeid med flomforebygging rundt anlegget.

Nortura har vurdert flere alternativer til flom/skadeforebygging, men ikke kommet til noen løsning som på en god måte ivaretar Nortura og de ansattes interesser.

– Det er vemodig å avslutte driften ved Nortura Evanger. Men etter nøye vurdering ser vi ikke at vi har andre valgmuligheter slik situasjonen er, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. 5 slutter i løpet av året. Nortura vil følge sine ordinære rutiner for omstilling, dersom konsernstyret vedtar avvikling av Nortura Evanger.

Volumene ved Nortura Evanger er i Nortura-sammenheng relativt små, og produksjonen flyttes til andre produksjonssteder.

Kilde: Norturas medlemssider