Smågriser
Foto: Peter Loenen/Topigs Norsvin

Nortura øker smågrisprisen med 30 kr fra 18. mai

14. mai 2020

Nortura melder i dag at de setter opp prisen på smågris med 30 kr pr. gris fra 18. mai.

De skriver følgende på sine nettsider: Det er gledelig å konstatere at det er god balanse i det norske svinemarkedet. Balanse i markedet er forutsetning for målprisuttak og dermed også økning i smågrispris. Et balansert marked, ny målpris og den moderate endringen vi ser på vekter gir nå grunnlag for å løfte smågrisprisen ytterligere.

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter.

Vi vil igjen minne om at et fortsatt balansert marked er en forutsetning for videre prisuttak.

Vi vil oppfordre til at den nødvendige bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til økt verdiskapning på den produksjonen man har i dag og dermed bedre betaling for gode jobben som gjøres hver dag både av slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.

Kilde: Nortura