Purke med smågriser
Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter

Nortura øker prisen for tung slaktegris.

2. april 2020

Nortura Totalmarked melder i dag at prisen på slaktegris fra 85 til 90 kg øker med 80 øre pr. kg. etter påske. Prisen på storfekjøtt øker med 50 øre pr. kg.

Det har blitt en betydelig reduksjon i reguleringslagret av svinekjøtt etter jul. Ved utgangen av uke 13 lå det 1875 tonn på lager, og en stor del av det er stykningsdeler som er klargjort for eksport.

Det er for lite ferskt storfekjøtt i markedet, og perioden med nedsatt toll videreføres til 20. april, melder Landbruksdirektoratet.

For lam ser det ikke like lyst ut, der har faktisk lagret av lammekjøtt økt  de to siste ukene før påske. Ved utgangen av uke 13 var det 2344 tonn lammekjøtt  på lager. Positivt er det at det ikke ligger sauekjøtt på lager.