Kjell S Rakkenes. Foto Nortura
Kjell S Rakkenes. Foto Nortura

Nortura håper å gjenoppta slakting 3. januar

30. desember 2021

Oppdatering 30.12. kl 11.05

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Resultatet er at aktiviteten ved flere av våre fabrikker og ekspedisjoner er redusert inntil videre.

– Testingen av de midlertidige ordresystemene har vært fremgangsrik. I går ble det gjennomført tilnærmet ordinær produksjon med unntak av slakting og skjæring av rødt kjøtt. Vi går nå inn i en ordinær rolig periode på fabrikkene, men arbeidet med gjenoppretting og forberedelser til første uke i januar fortsetter. Prioriteten fremover vil være å få på plass løsninger for slakting og skjæring av rødt kjøtt, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes.

– Vårt mål er å etablere gode midlertidige løsninger som sikrer både forsyning av produkter og mottak av dyr, men det må påregnes uregelmessigheter i produksjonen en periode fremover. Kalkunen er ute i butikkene og klar til nyttårsmiddagen, sier Rakkenes.

Driftsstatus

Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Framdrift i arbeidet med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring med mål om oppstart fra 3. januar. NB: Det må ikke skje bytte av dyr/invdivid på storfe fra det dyret/individet som var innmeldt til slakt ved leveranse i uke 1/2022.

Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres tilnærmet normalt. Slakting og skjæring går som planlagt. Framdrift av midlertidige løsninger for ordre og ekspedisjon.

Egg: Mottak av egg og pakkeri fungerer med manuelle løsninger.

Videreforedling: Pølse-, pålegg- og posteiproduksjon går tilnærmet som normalt.

Ekspedisjon: Utekspedering av varer er utfordrende, men etablert midlertidige løsninger for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer mot dagligvare og prioriterte kunder i offentlig sektor. Utfordringer med varer i ekstern transitt. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Ekstern epost: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Skal du kontakte oss så er det på telefon til din rådgiver/kontaktperson, eller Nortura medlemssenter, eller via Facebook Messenger. E-post sendt til vårt medlemssenter ([email protected]) i perioden fra og med 21.12 til og med 2.1 må sendes på nytt når vi er tilgjengelig for å motta, dette vil vi legge ut melding på!

Innmelding av slakt og livdyr: Det er per nå ikke mulig å melde inn slaktedyr eller livdyr, vi vil komme med informasjon om innmelding på mandag 3. januar.

Avregning: Vi har nå fått tilgang til avregningssystemene igjen og har begynt å avregne. Avregningsbrevet blir opprettet, men fordi vi er avskåret fra epost og eksterne nett, får vi ikke sendt de ut pr i dag. Hvis det blir langvarig vil vi finne løsninger i forhold til print og forsendelse pr post.

Utbetaling: Selve utbetalingen går imidlertid som normalt, 12 dager etter slakting.

Kilde: Pressemelding fra Nortura