Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Nortura går over til 7-ukers avtale på storfe

25. juni 2019

Norturas styre har vedtatt endringer i avtaleinnmelding av storfe fra 5-ukers avtale til 7-ukers avtale med virkning fra mandag 5. august. Samtidig øker satsen med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg. Puljetillegg utbetales kun for storfe innmeldt på avtale.

Bakgrunnen for endringene er å styrke Nortura i konkurransen om tilførslene. I tillegg vil endringene bidra til å gjøre avtaleinnmeldingen til et enda bedre verktøy for å styre den løpende markedsbalansen uke for uke, skriver Nortura på sine medlemssider 

Endringen består i at fristen for innmelding på avtale blir 5 uker før ønsket slakteuke, basisuke. Slakteriet disponerer dyra og bestemmer når slakting skal skje innenfor en 7-ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 3 uker før og 3 uker etter. Prisen i basisuke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken. Prisnedgang som følge av passering av vektgrenser kompenseres ikke. Avtaletillegget gis for slaktedyr fra 175,1 kg og over.

7- ukers avtale vil gjelde for alle spesialvarestrømmer som Økologisk, Norsk kjøttfe og, Urfe. Eneste unntaket er Kvalitetskalv der rutinen for innmelding blir som tidligere.

I tillegg til at satsen for innmelding på avtale øker med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg, vil puljetillegg kun utbetales for dyr innmeldt på avtale. Denne endringen trer i kraft fra samme dato.  

Kilde: Nortura.no