Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nortura etablerer selskap for oppdrett av unghøner i Trøndelag

7. september 2023

Nortura etablerer datterselskapet Nidaros Egg for å sikre oppdrett av unghøner til produsenter i Trøndelag.

Norsk eggproduksjon er basert på en verdikjede der produsenter kjøper livdyr fra unghøneoppdrettere som igjen kjøper livdyr fra et rugeri. Norge har i dag få unghøne-oppdrettere og disse har en geografisk konsentrasjon rundt Rogaland, Østlandet og Trøndelag. Nortura etablerer nå selskapet Nidaros Egg for å overta oppdretts-aktivitet i Trøndelag når Inderøy Hønseri legger ned virksomheten fra høsten 2023. Selskapet skal sikre leveranser av unghøner til konsumeggprodusenter i regionen.

-Inderøy hønseri har vært en sentral unghøne-oppdretter på det norske markedet og et opphør av aktivitet kunne ha medført manko på dyremateriale i Norge med potensielt påfølgende konkurser blant eggprodusenter. Nortura etablerer Nidaros Egg for å sikre at man opprettholde nødvendig produksjon og leveranser av unghøner i Midt-Norge. Nidaros Egg skal også sikre en langsiktig og konkurransedyktig løsning for oppdrett og leveranser av unghøner av høy kvalitet, sier Bjørn Tore Hansen i Nortura.

Hansen går inn som daglig leder i selskapets interrimledelse sammen med Stian Pedersen (CFO), Pia Køteles (Spesialveterinær).

Selskapet vil samarbeide med Steinsland og co som driver rugeri.

Gradvis opptrapping

Nidaros Egg etableres i Malvik og skal koordinere kjøp, salg og logistikk, samt tilby faglige tjenester til produsenter. Selskapet skal tilby tjenester til alle aktører i markedet og intensjonen er å etablere samarbeide med Den Stolte Hane og andre eggpakkerier om tjenester for å sikre en regional og nasjonal eggproduksjon. Målet er å oppskalere aktivitet forløpende slik at selskapet gradvis vil kunne tilby unghøner til alle som i dag er kunder av Inderøy Hønseri.

-Selskapet skal på sikt ha på plass en total oppdrettskapasitet i Midt-Norge på opp til 750.000 unghøner pr år. I en overgangsfase vil man benytte lokalitetene til Inderøy Hønseri, og på sikt etablere nye lokaler i tråd med forventninger som stilles til moderne oppdrett, sier Hansen.

Inderøy Hønseri skal fortsatt bidra med kompetanse og kunnskap. Tidligere daglig leder Bjarne Martin Lyngstad går inn som spesial-rådgiver i det nye selskapet.

Ved å etablere oppdrett i Trøndelag bidrar Nortura til å ivareta oppdrett på flere mindre enheter og over et større geografisk område. Dette er også et smitteforebyggende tiltak.

 

Kilde: Pressemelding fra Nortura