Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Nortura avvikler kjøttdeigproduksjonen i Egersund

11. mars 2019

Konsernledelsen i Nortura har besluttet å avvikle kjøttdeigproduksjonen ved Nortura Egersund og flytte den til Malvik. Totalt 11 årsverk kan settes i omstilling.

Kjøttdeigmarkedet er utsatt for tøff konkurranse. Nortura har i dag for lav kapasitetsutnyttelse i dette markedssegmentet.

En arbeidsgruppe der tillitsvalgte og berørte ansatte har deltatt har sett på konsekvensene av å avvikle kjøttdeigproduksjonen ved Egersund. Utredningen viser at det vil være lønnsomt å overføre produksjonen til andre anlegg i Nortura og bidrar til en forenkling av driften.

Nortura tar aldri lett på omstilling av våre medarbeidere, og har gode rutiner for å hjelpe folk over i nye jobber. Med mange fabrikker over hele landet, må vi hele tiden se på hvordan strukturen vår kan være mest mulig optimal, sier konserndirektør for Nortura produksjon, Lisbeth Svendsen.

Kilde: Pressemelding fra Nortura