Purke med smågriser
Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter

Norsvin; -Et vanskelig år for svineprodusenten.

30. april 2020

Det blir et svært vanskelig år for svinebonden, sier Norsvin i ei pressemelding.

Jordbruksforhandlingene for 2020/2021 resulterte i en målprisoppgang på 1, 46 kr pr.kg på gris og full prisnedskriving av årets kornprisøkning. Norsvin er ikke fornøyd med en målprisoppgang på kr 1,46 pr kg. Norsvins mener at vårt innspill på 2 kr i økt målpris + kompensasjon for økt kraftforpris var et svært nøkternt krav.

Vi har en svært krevende situasjon i svinenæringa med manglende målprisutvikling siden 2016 og en stor kostnadsøkning i samme periode. Dette henger ikke sammen, sier Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin.

Norsvin er heller ikke fornøyd med at det ikke ligger noen rammer eller signaler i avtalen som vil kompensere for ekstraordinære kostnader med økte kraftfôrpriser som følga av korona og valuta situasjonen for 2020. En økning som kan bety så mye som 1 krone i økt kostnad pr. kg kjøtt for bonden dersom den verste spådommen på en prisøkning på 25 øre pr. kg kraftfor slår til.

Det mangler også signaler om Norsvins krav om Friskere gris med SPF i forhold til svinehelse, dyrevelferd, klima og bærekraft i avtalen. Vi er imidlertid godt fornøyd med at det ikke ligger inne økte kraftfôrkostnader i Jordbruksavtalen, sier Tor Henrik Jule.

Selv om Norsvin ikke er fornøyd med resultatet av årets jordbruksforhandlinger, så er det svært viktig at næringen klarer å holde markedet i balanse slik at vi som nå tar ut full målpris og får en reduksjon i omsetningsavgiften.

Kilde: Pressemelding fra Norsvin