Anne Jødahl Skuterud
Foto: FK Agri

Norske Felleskjøp godt fornøyd med avtalen

30. april 2020

– Jeg er glad for at for at partene har gjennomført forenklede forhandlinger. Det sikrer stabilitet og forutsigbarhet inn i årets vekstsesong, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp.

Skuterud er også fornøyd med at det har vært mulig å øke kornprisene, uten at økningen tas ut i økte mel- eller kraftfôrpriser.

– Avtalen innebærer en betydelig andel av budsjettmidlene til kornsektoren, og den følger Norske Felleskjøp sin anbefaling om å øke matkornprisene mer enn fôrkornprisene og at prisen på havre, erter og oljevekster øker mer enn bygg. For å ha landbruk over hele landet, må det dyrkes korn på de beste arealene. Denne avtalen er et viktig signal om vilje til å styrke kornøkonomien, som det må bygges videre på når verden igjen normaliseres, forhåpentligvis til neste års jordbruksforhandlinger, sier Skuterud.

Partene er enige om å styrke satsingen på norsk kornproduksjon.

  • For matkorn økes målprisen med henholdsvis 17 øre per kg for mathvete og 14 øre per kg for matrug.
  • Målprisen for bygg økes med 10 øre per kg, for havre med 13 øre per kg og for oljefrø med 17 øre per kg.
  • Prisnedskrivingen av norsk korn økes med 111,5 mill. kroner og tilskudd til matkorn økes med 8,7 mill. kroner, slik at norsk råvare til mel og kraftfôr ikke blir dyrere. I 2020 brukes det 78,1 mill. kroner på prisnedskriving norsk korn og 4,3 mill. kroner på tilskudd til norsk matkorn gjennom ledige midler.
  • Tilskudd til frakt av kraftfôr økes med 8 mill. kroner.
  • Arealtilskuddet til korn økes med 25,6 mill. kroner, likt fordelt i alle soner. Det tilsvarer ca 9 kr/dekar.

Kilde : Pressemelding fra Norske Felleskjøp.