Kornåker
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norske Felleskjøp foreslår å framskynde import av fôrkorn.

14. mars 2019

Den siste prognosen fra Norske Felleskjøp anslår at den samla kornproduksjonen i Norge i 2018 var på 689 000 tonn, det er 27 000 tonn mer enn siste prognose fra november. Det er bare 59 prosent av gjennomsnittsavlinga for de siste 5 år. Samtidig foreslår de å tildele en importkvote på 83 000 tonn nå i mars, det samla importbehovet av karbohydratråvarer i sesongen 2018/19 er nå beregnet til 823 000 tonn.

Behovet for råvarer til produksjon av drøvtyggerfôr er størst i vinterhalvåret og mindre i siste delen av importkvoteåret. Dette blir forsterka i denne sesongen når produksjonen av drøvtyggerfôr er om lag 100 000 tonn større enn det ville ha vært med normal tilgang av grovfôr i 2018. Norske Felleskjøp har derfor valgt å foreslå å framskynde tildelinga av en del av restkvoten som ellers ville blitt gitt i mai.

Landbruksdirektoratet følger forslaget fra Norske Felleskjøp

Kraftfôromsetning pr. kornsesong

1.10- 30.09      16/17          17/18         18/19
Drøv-
tyggere   1 004 677  1 054 443  1 146 000 
Svin         491 545       487 750      480 000
Fjørfe      458 736       444 983     445 000
Annet      16 823         16 753         17 000
Sum      1 971 781   2 002 929   2 088 000

Alle tall er i tonn, 18/19 er prognose.

Kilde: Norske Felleskjøp.