Mann i hveteåker
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Norske Felleskjøp advarer om liten såkornberedskap

16. juli 2018

Beredskapslageret av såkorn er for lite, og i en krise er det ingen ting å gå på, advarer Norske Felleskjøp. Nå ber markedsregulatoren politikerne ta grep.

– Faren for at såkornavlingene blir kraftig redusert er betydelig. Da kan vi bli avhengige av import for å komme ut av uføret, men det er nesten bare Sverige og Finland som har såkorn som er egnet for norske forhold. Der er det også tørke. Beredskapslageret er altfor lite. Vi har ingenting å gå på når krisen oppstår, sier administrerende direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve, til Nationen.

Norske Felleskjøp er markedsregulator for korn. Ifølge Stuve dekker det norske beredskapslageret av korn normalt bare en brøkdel av det reelle behovet. Mens lagrene av såkorn normalt er på rundt 10.000 tonn, ligger forbruket på i underkant av 65.000 tonn.

– Vi har altfor lite såkorn i beredskap. Etter min mening burde vi hatt minst 50 prosent av årsforbruket på lager, mot normalt 15 prosent i dag, sier Stuve.

Ordningen med beredskapslagring av såkorn ble etablert av den rødgrønne regjeringen i kjølvannet av jordbruksoppgjøret i 2011. Det ble da satt av 3,5 millioner kroner til ordningen, et beløp som har stått omtrent på stedet hvil siden den gang. Stuve mener norske politikere må komme på banen, og viser til at både finnene og svenskene har langt bedre støtteordninger, og dermed også bedre beredskap.

I fjor førte vanskelige høstingsforhold til at mye av såkornet fikk ødelagt spireevnen. Det er derfor verken hvete eller havre igjen på lager hos forhandlerne. Samlet er såkornlagrene nå langt mindre enn 15 prosent. Trolig må etterspørselen dekkes ved å hente såkorn hos våre naboer i Sverige og Finland.

(©NTB