Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Nordnorske bønder kan overta avlsdyr

25. juli 2018

Bønder i nord bør kunne overta gode avlsdyr fra kriserammede bønder på Østlandet istedenfor at disse må slaktes. Det foreslår Troms bonde- og småbrukerlag.

– De fleste avlsbesetningene på kjøttfe ligger i de tørkeramma områdene på Østlandet. Avlsarbeidet på alle storferasene er et verdifullt arbeid som vi er anerkjent for i Norge. Om vi nå kommer i den situasjonen at avlsbesetninger må slaktes på grunn av fôrmangel, er det en bedre idé at bønder i nord skifter ut egen besetning og får de mer verdifulle livdyrene hit, sier Birger Bull til NRK.

Han er leder i Troms bonde- og småbrukerlag og har fått positiv respons på forslaget. Nå oppfordrer han til en dugnad blant bønder i Nord-Norge.

– De som må slakte kyr på Østlandet, melder inn at de har dyr som bør spares, og så kan vi sende dyr, som per definisjon er dårligere, til slakt herfra, sier han.

Mange bønder i Nord-Norge har allerede hjulpet bønder sørpå med å sende rundballer med fôr til de som er rammet av tørken.

(©NTB)