Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nordfjord Kjøtt felt for etterligning av Gilde-produkter

10. juni 2020

Næringslivets Konkurranseutvalg konkluderer med at Nordfjord Kjøtt har etterlignet emballasjen til Gilde karbonader og Gilde svenske kjøttboller. Utvalget utdyper at etterligningshensikten er tydelig i denne saken.

Her er et utdrag av uttalelsen fra utvalget

Utvalget mener at Nordfjord ikke har utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Nordfjords tidligere emballasjer og posedesign viser at det er godt mulig å lage et design som skiller seg fra Norturas i større grad selv om man bruker de samme generiske elementene. Det samme viser den fremlagte oversikten over øvrige aktørers emballasjedesign på dette markedet. Posene fra henholdsvis Nortura og Nordfjord har like eller lignende elementer plassert på samme sted og på samme måte på posen. Skråelementet er plassert likt og fyller den samme diagonalen. Farger, tekst, tekstutforming og kombinasjonen av de enkelte elementene blir etter Utvalgets oppfatning for likt i dette tilfellet. I stedet for å lage et eget uttrykk har Nordfjord lagt seg tett på den store markedslederen, og et samlet Utvalg mener at etterligningshensikten er tydelig i denne saken.

Når det kommer til vilkåret om forvekslingsfare mener et samlet Utvalg at Nordfjords posedesign for karbonader og kjøttboller er forvekselbare med Norturas emballasje for produkter fra Gilde. Utvalget har lagt vekt på at det dreier seg om produkter som handles i farten, med lite oppmerksomhet og tid brukt på kjøpsbeslutning. Begge posene er merket med de to leverandørenes varemerker, henholdsvis Gilde og Nordfjord, men Utvalget mener at merking med varemerke ikke er tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare i dette tilfellet.

For karbonade- og kjøttbolleproduktene mener Utvalget at Nordfjord urimelig har utnyttet markedslederens designuttrykk, et uttrykk mange kjenner igjen.

Viktig for Nortura

– Det har vært veldig viktig for oss å si ifra om dette og vi er glade for å få støtte av NKU, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs.

Nortura har over lang tid investert i å bygge merkevaren Gilde i kategorier som kaker og boller. Stavenæs er bekymret for at folk vil forveksle disse produktene fra Gilde og Nordfjord.

– Både form og størrelse, farger, font og tekststørrelse, tekstplassering og plassering av fotografier er påfallende likt. I dagligvaremarkedet tas det raske kjøpsbeslutninger og da er det fort gjort å ta feil, sier hun.

Nå forventer Nortura at Nordfjord endrer sitt design.

– Dette vil vi følge opp, sier Stavenæs.

Næringslivets Konkurranseutvalg

Næringslivets Konkurranseutvalg er et responderende selvdømmeorgan i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Hovedorganisasjonen Virke, Coop Norge SA, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Posten. Det har sitt mandat knyttet til markedsføringsloven kapittel 6, §§  25-31. (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 01.06.2009.)

Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven kapittel 6.

Konkurranseutvalgets uttalelser gir uttrykk for hvordan representanter for næringslivet ser på markedsføring i praksis. Uttalelsene tillegges derfor betydelig vekt i forretningslivet og i domstolspraksis. Selv om Konkurranseutvalgets uttalelser formelt sett er rådgivende og ikke rettslig bindende, legger seriøse næringsdrivende Konkurranseutvalgets avgjørelser til grunn.

Kilder: Næringslivets Konkurranseutvalg og Nortura