– Tollnedsettelsen vil bidra til å avhjelpe situasjonen frem til norskprodusert økologisk fôr igjen kommer på markedet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Midlertidig tillatelse for bruk av ikke økologisk fôr trekkes tilbake

Den midlertidige perioden med bruk av ikke-økologisk fôr til økologisk fjørfe og svin blir nå avsluttet. Det gis ikke tillatelser til å kjøpe inn ikke-økologisk fôr etter 1. september. Innen 21. september skal alle aktuelle husdyrprodusenter kun benytte økologisk fôr.

En brann hos Felleskjøpets produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena i Toten satte produksjonsanlegget ut av drift i sommer. Av hensyn til dyrevelferd, og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene ved den akutte fôrmangelen, ble det gitt midlertidig tillatelse til bruk av konvensjonelt for til økologisk svin og fjørfe i en begrenset periode. Dette er innenfor regelverket for økologisk produksjon, og produktene har derfor beholdt sin økologiske status. Det er innvilget flest midlertidige tillatelser til økologisk fjørfeproduksjon, siden det er utfordrende å sikre alternativ fôring av fjørfe uten at det gir dyrevelferdsproblemer.

Det vil bli oppstart av økologisk fôrproduksjon til svin og fjørfe i uke 37. Det vil være tett dialog mellom fôrleverandør og husdyrprodusent for at denne overgangen skal bli best mulig. Det er ikke gitt midlertidige tillatelser til å kjøpe inn ikke-økologisk fôr etter 1. september.

Økologiregelverket omfatter mange regelverkskrav, hvor bruk av økologisk fôr er ett av flere krav. For økologisk fjørfe er det krav om lavere dyretetthet, tilgang til uteareal, bruk av grovfôr, og saktevoksende fjørferaser til kylling. Alle disse kravene har vært fulgt i perioden hvor dyra har fått konvensjonelt fôr. Økologiske kyllinger har fått et konvensjonelt fôr tilpasset saktevoksende kylling for å ivareta dyrevelferden på best mulig måte i den midlertidige perioden.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet.