Foto: Jon Olav Andersen/Totens Blad / NTB scanpix
Foto: Jon Olav Andersen/Totens Blad / NTB scanpix

Brann fører til utfordringer med leveranse av økologisk kraftfôr.

15. juli 2020

Brannen i Felleskjøpet Agri sitt anlegg på Lena fører til utfordringer for leveranse av økologisk kraftfôr. Produksjonen av drøvtyggerfôr overføres til Rindsem i Verdal, mens svin og fjørfeprodusenter oppfordres til å søke dispensasjon for å bruke konvensjonelt kraftfôr.

-Status på Lena er fortsatt uavklart, då vi ikkje får vurdert skadeomfang og tida det tek å utbetre dei, før Politi og Arbeidstilsynet er ferdige med sine undersøkingar og har frigjort anlegget. skriver Eirik Fotland i Felleskjøpet Agri i en e-post til Landbruk24.

Produksjonen og leveransane av økologisk kraftfôr til drøvtyggarar er overført til Rindsem i Verdal og vert handtert derifrå den næraste tida.

-Våre fag- og salskonsulentar byrja i går med å kontakte alle økologiske fjørfe- og svineprodusentar, med råd om å søkje dispensasjon hjå Debio. Med ein gong dei har levert inn søknadsskjemaet, kan dei sende inn ordinær kraftfôrtinging til Felleskjøpet. Deretter vil våre fôrrådgjevarar finne det mest optimale erstatningsfôret blant våre konvensjonelle kraftfôrblandingar, skriver Fotland.

Hver enkelt bonde må søke om dispensasjon

Felleskjøpet sitt anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge dispensasjon til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status, det skriver Debio på sin nettside

Den enkelte gårdbruker må selv søke om dispensasjon hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr. Mattilsynet har sørget for et forenklet skjema som kan benyttes til denne situasjonen, og dette skjemaet finner du hos Debio her

Kilde: Debio.