Illustrasjonfoto: F.Meyer
Illustrasjonfoto: F.Meyer

NBS: Kostnadsøkning på ca. 4 milliarder

21. januar 2022

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjort en vurdering av det reelle kostnadsbildet i norsk jordbruk i 2021/22 og sammenlignet dette med de kostnadene som gjeldende jordbruksavtale baserer seg på. -Vår konklusjon er at den reelle kostnadsøkning er på 3,967 milliarder kroner, sier generalsekretær i Bonde- og Småbrukarlaget Anders Nordstad til Landbruk24.

Siden tidlig i høst har prisene på gjødsel steget uavbrutt – både på fullgjødsel og i særlig grad på N-gjødsel der de internasjonale energi- og gjødselmarkedene har løftet prisene til historiske nivåer. Det samme gjelder elektrisk kraft som har steget minst like mye i kroner. Andre store kostnadsdrivere er gass, diesel, plast og emballasje. 

Videre er det lagt inn en moderat prisoppgang på kraftfôr som følge av utviklingen på de internasjonale kornmarkedene der det er lite som tyder på at prisene vil bevege seg nevneverdig nedover med det første. Kraftfôrprisene i det norske markedet har allerede blitt justert opp to ganger (15. desember og 15. januar) og ytterligere prisøkninger kan på ingen måte utelukkes.

De største postene er:
Gjødsel: 1,2 mrd. kroner
Energi og smøremidler (strøm, gass, diesel etc): 1,33 mrd.
Kraftfôr: 0,65 mrd
Andre kostnader (plast, emballasje etc): 0,5 mrd,
Bygningsmaterialer (vedlikehold og økt kapitalslit) 0,23 mrd.

Kostnadskompensasjonen fra tilleggsforhandlingene i høst (754 millioner) er ikke trukket i fra, det er heller ikke tatt hensyn til strømpakken som ble lagt fram denne uka.

Kilde: Norsk Bonde- og Småbrukarlag