Petter Simonsen
Foto: Iselin Linstad Hauge

Nå lanseres dyrevernmerket gris.

30. oktober 2019

Frem til nå har det ikke vært mulig for forbrukeren å velge gris med garantert bedre dyrevelferd. – Vi er stolte og glade over å lansere kriterier for Dyrevernmerket gris, og at forbrukerne nå kan velge dyrevernmerkede produkter fra Norges fremste produsenter av utegris, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Dyrevernmerket er Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd. Grøstadgris, Heinrich Jung, Kolonihagen og Norsk Ullgris har nå blitt sertifisert etter de strenge kravene for dyrevernmerket griseproduksjon. Merket er en garanti for at dyrene har hatt bedre velferd enn minstekravene i norsk regelverk.

For å bli merket må produsentene oppfylle strenge krav til dyrevelferden som kontrolleres av en uavhengig inspektør. Kriterieriene sørger for at grisene får et betydelig bedre liv. Dyrevernmerket krever blant annet at grisene får mer plass og minst to typer rotemateriale som de kan spise, leke med og ødelegge. De skal også ha tilgang til uteområder.

Solid faglig regelverk

For Petter Simonsen, eier og styreleder i Norsk Ullgris, er det viktig å produsere mat på naturens og husdyras premisser. Han gleder seg til å delta i Dyrevernmerket.

– Når dyrets grunnleggende behov undertrykkes for å produsere kjøtt, er det verken forsvarlig eller bærekraftig. Dyrevernmerket er et meget solid faglig regelverk som løfter fokuset på dyrevelferd på gris ytterligere frem, sier han.

Dyrevelferd først

Heinrich Jung, som både leverer til Kolonihagen og har sin egen merkevare, har frilandsgriser som får gå fritt på store beitearealer. For Jung er det viktig at dyr skal kunne leve i sitt eget tempo i sine naturlige omgivelser.

– At dyr behandles med respekt har alltid vært viktig for meg, og er grunnlaget for mitt dyrehold, uansett om det er produksjonsdyr, eller hester og katter. Å få dette sertifisert fra uavhengig hold betyr mye for meg, sier Jung.

Øker bevisstheten

Trude Viola, som er daglig leder i Grøstadgris mener merkeordningen øker bevisstheten hos forbruker.

– Grøstadgris sitt slagord har alltid vært: Et godt liv fra fødsel til slakt. Derfor er det viktig for oss å være med blant de aller første som kan merke produktene med et dyrevernmerke. En merkeordning vi mener øker bevisstheten hos forbrukeren, og gjør det lettere å velge mat hvor man kan garantere bedre dyrevelferd.

Dyrevernmerket er heleid av den ideelle organisasjonen Dyrevernalliansen. Kommunikasjonsleder Live Kleveland, forteller at nettopp økt bevissthet er noe av hensikten med merkeordningen, og at Dyrevernmerket kommer både dyr, bønder og forbrukere til gode.

– Ved å vise frem alternative driftsmåter synliggjør vi at det er mulig å produsere mat med bedre dyrevelferd. Frem til nå har det ikke vært mulig for forbrukere å vite hvordan grisen egentlig har hatt det, sier Kleveland.

—–

Om Dyrevernmerket

Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd.

Kriterier er utarbeidet av Dyrevernalliansens fagmedarbeidere; veterinærer, biologer og sivilagronomer, med innspill fra bønder og forskere på dyrevelferd.

Inspektører fra et uavhengig sertifiseringsselskap sjekker at kravene blir oppfylt. Vi bruker et dansk selskap som heter Baltic Control. Grunnen til at vi valgte dem er at de har god erfaring med inspeksjon av dyrevelferd. De jobber for det danske dyrevernmerket som er initiert av staten, og de har også erfaring fra Norge da de har jobbet for Pelsdyralslaget

Dyrevernmerket har kriterier for kylling, storfe og verpehøns, i tillegg til gris som nå lanseres.

Så langt er fire forskjellige merkevarer sertifisert med Dyrevernmerket for gris: Grøstadgris, Heinrich Jung, Kolonihagen og Norsk Ullgris.

Grøstadgris er Norges største produsent av økologisk frilandsgris. Grøstadgris består av fire forskjellige gårder, og leverer til NorgesGruppens butikker.

Heinrich Jung driver med økologisk frilandsgris og leverer til Kolonihagen. I tillegg har han sin egen merkevare Heinrichjung som leverer til Coop. Han leverer også til ASK gård spekemat, Indre Oslo matforedling og andre frittstående butikker.

Kolonihagen har noen griser på friland, og andre griser i fjøs med tilgang til uteområder. Kolonihagen øko-gris har tre gårder, og selges hos Rema 1000.

Norsk Ullgris har griser utendørs på friland, og består av tre besetninger som alle har den spesielle rasen Mangalitsa. Produktene selges direkte fra gården, til hoteller og restauranter og på lokal Reko-ring.

Kilde: Pressemelding fra Dyrevernalliansen