Rundballer
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nå kan bonden telle rundballer sjøl

24. august 2018

Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning. Dette betyr at det er grovfôrprodusenten som skal gjennomføre oppmålingen, og har ansvaret for å oppgi riktige tall.

Det opplyser Landbruksdirektoratet på sin nettside

Tørkerammede grovfôrprodusenter med husdyr må kjøpe mye grovfôr til dyrene sine. Kraftfôr kan bare delvis erstatte det tapte fôret. Den omfattende tørken gjør at  grovfôret er dyrere enn normalt, noe som har ført til betydelige likviditetsproblemer for mange av dem som må kjøpe mye grovfôr.

– Vi er i en unntakssituasjon og rask behandling av erstatningssøknader er svært viktig. Flaskehalser som hindrer rask saksbehandling må finnes og om mulig fjernes, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Kommunene kan gjennomføre stikkprøvekontroller.

Kilde: Landbruksdirektoratet