Dyrevelferdsprogrammet er helt sentralt i arbeidet med å bedre dyrevelferden for gris. Det vil gjøre det enklere å fange opp bønder som bryter regelverket. Dyrevelferdsprogrammet vil generere om lag 3500 veterinærbesøk hos slaktegris alene. I tillegg kommer avls- og smågrisbesetningene.

– Jeg er godt fornøyd med at hele næringen har tatt nødvendige grep for å bedre dyrevelferden for svin. Ved å gjøre programmet obligatorisk for alle som produserer svin, sikrer vi at alle er med på å løfte dyrevelferden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Viktig med dialog mellom myndigheter og næring 

Landbruks- og matministeren er opptatt av at næringen og myndighetene arbeider sammen for å løse utfordringene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil fortsette å ha tett oppfølging av svinenæringen.

– Dette ikke er skippertaksarbeid, men langsiktig og kontinuerlig forbedring. Vi ser allerede at tiltakene virker og vi skal ha varig endring og effekt av dette arbeidet, sier landbruks- og matministeren.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet