Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

6. februar 2019

Veterinærinstituttet har påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Dette er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Bakterien kan også smitte fra gris til mennesker, fra mennesker til gris og mellom mennesker.

Å få påvist LA-MRSA får store konsekvenser for besetningen det gjelder. Alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet fordi det kan få store konsekvenser for mennesker som er innlagt på sykehus eller sykehjem. Disse kan få infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Mattilsynet har kartlagt kontaktbesetningene til den smittede besetningen. Mattilsynet har tatt prøver hos alle kjente kontakter.

Forekomsten av LA-MRSA i Norge er lav og det er nesten to år siden forrige gang bakteriene ble påvist i et norsk svinehold. Dersom vi ønsker å beholde den lave forekomsten er det viktig at alle som er i kontakt med husdyr, er bevisste på å beskytte dyrene mot smitte. Husdyrnæringa gjør en stor innsats for å bidra til at LA-MRSA ikke etablerer seg i svinebesetninger.

Bakterien drepes når kjøttet blir stekt eller kokt

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet. Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen.

Her er rådene om smitteforebygging fra Nortura

Generelt om smitteforebyggende tiltak mot MRSA
Vi minner om viktigheten av at alle personer som har hatt kontakt med utenlandsk husdyrhold skal testes for MRSA for å forebygge spredning fra folk til gris.

I fjor vedtok Mattilsynet en forskrift som stiller krav om at alle personer som kan ha vært i en risikosituasjon for MRSA skal bruke beskyttelsesutstyr (overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier) inntil de har testet seg negativ for MRSA.

Risikosituasjoner er ifølge forskrift dersom en person i løpet av de siste 12 månedene har:

  • a. hatt kontakt med et dyr som denne visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten
  • b. besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet
  • c. vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet
  • d. arbeidet som helsearbeider i utlandet
  • e. oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet
  • f. oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller
  • g. testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet og råd fra Nortura