Sau og lam på beite
Foto: NTB

Mistanke om sykdommen Mædi i en sauebesetning i Trøndelag

2. juli 2019

Veterinærinstituttet har påvist at noen sauer i en besetning i Trøndelag har antistoff mot lentivirus (Mædi/CAE). Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri. Mattilsynet utreder nå saken videre.

Mattilsynet tar jevnlig ut prøver for sykdommene i flere sauebesetninger i Norge som en del av et overvåkingsprogram for å oppdage sykdom.

Mædi og CAE er B-sykdommer som ansees som alvorlige, og hvor systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. Derfor skal forekomst eller mistanke om sykdommen skal straks meldes Mattilsynet.

Sykdommen har lang inkubasjonstid, det vil si at det tar lang tid, opptil flere år, fra dyrene blir smittet til de blir syke. Smitte skjer oftest gjennom luftveiene ved tett kontakt mellom dyr, og gjennom melk fra søye til lam. Smitte via luftveiene krever nær kontakt i en lengre periode.

Noen dyr viser nesten ingen symptomer på sykdommen mens andre får kronisk lungebetennelse. Det finnes ingen behandling eller vaksine mot sykdommen.

Sykdommen smitter ikke til mennesker. Siste gang sykdommen ble påvist i Norge var i 2005.

Pålagt restriksjoner for å hindre smitte

For å hindre eventuell smitte til andre besetninger mens vi utreder situasjonen, pålegger Mattilsynet restriksjoner i besetninger med mistanke.

-Som følge av at den aktuelle besetningen kjøper og selger livdyr til andre sauebesetninger og fordi sauer fra flere besetninger beiter i samme område, har Mattilsynet pålagt 14–15 besetninger restriksjoner mot å selge eller flytte dyr ut av besetningen. Livdyrhandel er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet til Trønder Avisa

– Så lenge det kun er mistanke og inntil vi vet mer eksakt om omfang, vil vi foreløpig ikke gå ut med hvor i Trøndelag funnene av antivirus ble gjort, sier Knudtsen. Han legger til at svaret vil foreligge fra Veterinærinstituttet kommende uke.

I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Livdyrhandel er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger.

Sauene får likevel gå på utmarksbeite siden risikoen for å smitte andre besetninger mens de går på utmarksbeite regnes som svært liten.

Les mer på Veterinærinstituttets nettsider

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet