Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Mindre import av bearbeidede landbruksvarer

25. september 2023

Det ble importert mindre bearbeidede landbruksvarer i første halvår 2023. Men på grunn av svak krone er importverdien høyere.  Det skriver Landbruksdirektoratet i rapporten Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer.

Statistikken fra Landbruksdirektoratet viser at importmengden av landbruksråvarer var 16 prosent lavere i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Verdien på de importerte varene økte likevel med 23 prosent i perioden, noe som skyldes økte priser internasjonalt og en svak norsk krone. 

Mindre og dyrere

I første halvår 2023 har prisene på de viktigste råvarene fortsatt å økte internasjonalt, samtidig som den norske kronen er langt svakere enn forutsatt ved satsfastsettelse. Dette gjør det mindre attraktivt å importere.   Svak krone har dermed styrket konkurranseevnen til norsk matindustri. 

Sammendrag

-Gjennomsnittlig kronekurs mot euro i førstes halvår 2023 (11,31) var langt svakere enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av satser i RÅK-tilskudd for 2023 (10,18). Isolert sett har valutakursendringen styrket konkurranseevnen for norsk industri målt mot import av RÅK-varer fra EU.​

-De fleste råvareprisene i EU sank i første kvartal, men har økt igjen i andre kvartal 2023. ​

-På grunn av utvidet vareomfang er det søkt om prisnedskrivning (PNS) for en større mengde ferdigvarer i første halvår av 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. På grunn av lave satser har utbetalingene falt.​

-Det har vært fall i importmengden av RÅK-varer, sammenlignet med samme periode i fjor, men importverdien av RÅK-varer har økt.


Kilde: Landbruksdirektoratet