Tulipaner
Illustrasjonsfoto

Millioner av blomster må kastes.

20. mars 2020

I disse dager står blomstergartneriene sprengfulle av blomstrende potteplanter og tulipaner klare for salg. Påsken står for døren og normalt sett er det forventet stort salg på denne tiden og fremover. Det er i lang tid planlagt og produsert for dette «normalbildet». Dessverre lider hele Norge av koronasituasjonen. Allerede merker produsentene dramatiske forhold og de varsler om krise. Nå ber Norsk Gartnerforbund (NGF) om at myndighetene setter inn tiltak som kan redde norsk blomsternæring gjennom denne vanskelig perioden.

NGF får mange henvendelser fra blomsterprodusenter som nå kildesorterer og kaster hundre–tusentalls påskeblomster. De får meldinger om at millioner av tulipaner må kastes – fordi folk ikke kjøper blomster. Tapet av ferdige varer som må kastes dekkes ikke av forsikringer, ut fra all informasjon NGF sitter med.

Stor verdiskaping
Blomster –og prydplanteproduksjonen er en viktig del av landbruket og foregår i store deler av Norge. Denne sektoren står for en verdiskaping på over 1,1 mrd. kroner. Blomstene står en produksjonsverdi på 922 mill. kroner (2018). Dette er en areal- og kostnadsintensiv produksjon, og investeringen i tekniske løsninger, energi og innsatsfaktorer i veksthusene er store. Blomsterproduksjonen er markedsorientert og markedsavhengig, og svært konkurranseutsatt fra importen. Påske- og vårsalget er den sesongen som normalt sett gir økonomi i produksjonene. Nå når markedet raser, frykter vi for dramatiske konsekvenser, som konkurser.

Tiltakspakke
Med det bakteppe NGF skisserer for blomsterprodusentene, ber de om at det settes inn tiltakspakke for blomsterprodusenten for å forhindre at bedriftene går over ende og at norsk blomsterproduksjon forsvinner. I denne sammenheng er det økonomiske tiltak som vil kunne berge bedriftene, slik at de kan gjenoppta sin virksomhet etter at samfunnet har normalisert seg igjen. NGF foreslår at det opprettes en erstatningsordning for bedriftene som må kaste planter som er planlagt solgt i markedet.

Produksjonsgaranti
I blomsternæringen er det bookinger/bestillinger som er vanlig avtaleform mellom produsent og grossist/ kjede. På grunn av den usikre situasjonen i markedet forventes at flere aktører i grossist/kjede-markedet ser seg nødt til å redusere bookingene for sommer, høst og vinter.
Det er en vanskelig situasjon for hele næringen og denne usikkerheten fører til at grossist/ kjedeaktør ikke kan binde seg opp til avtaler om innkjøp av blomster som de ikke er sikker på at de klarer å selge. Dersom det ikke innføres noen risikoavlastende tiltak forventes at store grossister som Blomsterringen, Bama, Plantasjen og Mester Grønn vil bli tvunget til å redusere sine bookinger betydelig ut året. Når bookingene forsvinner er konsekvensen for produsentene manglende grunnlag for videre drift.

Statlig garanti
NGF foreslår at Staten gir en garanti fra tilsvarende inntekten fra bookede volum utbetales produsentene dersom grossist/kjede ikke kan kjøpe varene på grunn av svikt i markedet. Det vil bety at hvis salget går som normalt, vil garantiordningen ikke måtte tas i bruk, og det vil ikke være behov for utbetalinger.
Hvis salget svikter, går Staten inn med garantiordningen, og utbetaler kompensasjon for tapt vare (Kun forhåndsavtalte-, dokumenterte bookinger mellom grossist og leverandør).
Med en slik garantiordning vil norske grossister gis mulighet til å videreføre sine bookinger ut året, og gir en minimumsinntekt garantert for produsentene. Dette vil kunne gi produsentene en mulighet til å overleve og ta risikoen ved å fortsette driften etter påsken 2020.

Stengning av butikker
NGF understreker at de har respekt for tiltak Staten ser seg nødt til å innføre for å hindre smittespredning. Samtidig ber de om at – dersom det vurderes å stenge ned alle andre virksomheter enn dagligvare og apotek – blir gjort unntak for blomsterbutikker. Blomster selges både i dagligvare, faghandel og hagesenter. Blomster og planter er viktig for folk, og spesielt nå når vi er oppfordret til kun å være hjemme i egen bolig. Blomster og planter bidrar til en bedre psykisk helse. Blomster er viktige ved alle livets anledninger og markeringer. Ved en eventuell stengning av faghandelsbutikker, men med fortsatt salg gjennom dagligvare vil få store begrensninger i tilbud om buketter, og spesialprodukter, og i tillegg vil det være en sterkt konkurransevridende for faghandelen. I realiteten risikerer vi at faghandelen ikke overlever et slikt regime og det vil bli en total usolidarisk forvandling av det fremtidige markedet.

Markedsføringsstøtte
Bransjen er i en kollaps og har ingen likvide midler. NGF ber derfor Staten om støtte til en markedskampanje for å kjøpe norske blomster og planter vil bidra til å bevisstgjøre forbruker om at deres valg nå kan gjøre at de får det mer trivelig i hjem, balkong og hage i en krisetid, og samtidig som de redder en utsatt næring.

Utsatt innbetaling av års-MVA
Sviktene slag medfører manglende likviditet. For gartneribedriftene som har årlig innbetaling av MVA vil dette utgjøre en stor belastning når inntektene svikter. NGF foreslår at fristen for innbetaling av MVA utsettes med 3 måneder, som et avlastende tiltak.

 

Kilde: Norsk Gartnerforbund