Foto: tipser / NTB
Foto: tipser / NTB

Milliardskader i skogen etter stormen

21. november 2021

– Det er nok snakk om milliardbeløp som har gått tapt her. Nå må det jobbes med å få full oversikt, sier daglig leder i skogselskapet i Oppl,and Ola Gram Dæhlen til Oppland Arbeiderblad. Det er svært store skader på skogen i Oppland og Buskerud etter stormen fredag.

Dæhlen kan ikke huske å ha sett noe lignende her til lands, men trekker paralleller til en lignende situasjon i Småland i Sverige på 90-tallet. Der ble også store skogsområder skadet i forbindelse med uvær, sier han til OA.

Skogbrukssjef i Etnedal, Vidar Lysnes, sier til OA at det foreløpig ikke har full oversikt over situasjonen, men erkjenner at mye skog har gått tapt.

– Det har vært et fly i lufta og det ser ut som at områdene som er hardest rammet, er fra Fjellsbygda, Bruflat og sørover i kommunen. Inntrykket ellers er at det er mer spredt, sier skogbrukssjefen.

Les mer hos NRK: Stormen har blåst ned enorme mengder trær

Kilde: Oppland Arbeiderblad