Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Milliarderstatning til danske minkoppdrettere

25. januar 2021

Danske minkoppdrettere får opptil 19 milliarder danske kroner i erstatning etter at millioner av mink har blitt avlivet på grunn av koronasmitte.

Beløpet tilsvarer over 26 milliarder norske kroner. Forhandlingene om avtalen har pågått i Folketinget flere måneder. Før erstatningene kan utbetales, må imidlertid ordningen bli godkjent av EU.

Om lag 17 millioner mink er avlivet som følge av frykt for at den muterte varianten skulle begynne å smitte mellom mennesker. Det var usikkert om vaksinene som ble utviklet, ville være effektive mot den muterte varianten.

Danmark har om lag 1.000 minkoppdrettere. Alle mistet levebrødet sitt da regjeringen besluttet at alle mink i landet skulle avlives. Nå kan hver og en søke om erstatning, men ettersom det ennå ikke er klart hvor mye hver enkelt får, har regjeringen beregnet at avtalen vil koste danske skattebetalere mellom 15,6 og 18,8 milliarder kroner.

Åpnes for comeback

Avtalen inneholder også det som omtales som en «dvaleordning», som skal åpne for at minkoppdrettere som ønsker det, skal kunne starte en ny minkfarm når koronapandemien er over.

Avviklingen av Danmarks minkfarmer innebar også at en eksportindustri som omsatte for nesten 5 milliarder danske kroner, gikk tapt.

Minken er gravd ned i massegraver, noe som har ført til fare for forurensing av grunnvannet i enkelte områder på Jylland. Dermed er det besluttet av millioner av mink må graves opp igjen, men ikke før det er sikkert at de ikke kan spre smitte.

Ulovlig ordre

Det var i november i fjor at regjeringen ga ordre om at alle mink i Danmark skulle avlives. Det viste seg imidlertid at det ikke var lovhjemmel for ordren, noe som førte til kritikk mot statsminister Mette Frederiksen. Skandalen endte med at matvareminister Mogens Jensen måtte gå av.

Den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen har fått med seg fire andre partier på erstatningsavtalen, både på høyre- og venstresiden. Blant dem som er med, er det største opposisjonspartiet Venstre og to av regjeringens rødgrønne støttepartier.

(©NTB)