Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

Mer enn 50 millioner liter melkekvote innmeldt for salg

24. januar 2020

Per 22. januar hadde 570 kvote-eiere meldt interesse for salg, en økning fra 548 påmeldinger i forrige uke. Tendensen er den samme som de to foregående ukene.

Det er fremdeles gode muligheter for rogalendinger som ønsker å selge kvote, og noe ledig i Hedmark, Oppland og Finnmark.

Denne tabellen viser hvor mange som er påmeldt i hver region per 22. januar og hvor stor mengde dette utgjør, satt opp mot det «taket» som partene ble enige om for hver region.De som er innenfor den avtalte regionale oppkjøpsmengden, har fått tilbud om å sende inn salgssøknad. Fristen er 31. mars. Landbruksdirektoratet har også sendt e-post eller brev til de som står på venteliste.

Siden påmeldingene ikke er bindende, kan det være muligheter for at noen av de som står på venteliste «rykker fram i køen» og får tilbud om å sende salgssøknad.

Her finner du mer informasjon om innsending av søknad om salg av melkekvote.

Kilde: Landbruksdirektoratet