Melkeku
Foto: Bo Mathisen

Melkeprisen til bonden 25 øre lavere enn for 1 år siden

30. desember 2019

Fra 1. januar vil melkeprodusentene virkelig merke en tøffere økonomisk hverdag. Sammenlignet med for ett år siden vil utbetalingsprisen bli redusert med 25 øre pr. liter. I tillegg reduseres forholdstallet fra 0,98 til 0,96, slik at hver bonde må produsere 2 prosent mindre melk.

Det som utgjør det meste av reduksjonen er økt omsetningsavgift. For å finansiere utkjøp av melkekvote har avgiften økt med 18 øre siden i fjor. Den er nå på 30 øre/liter.

I tillegg reduseres basisprisen med 2 øre, blant annet på grunn av høyere fettinnhold i melka.

En tredje ting som slår inn fra 1. januar er at sesongdifferensieringen av basisprisen øker. I januar betyr det et trekk på 15 øre, 5 øre mer enn i 2019. I februar og mars øker trekket med 10 øre, til 20 øre. Mens tillegget øker med 10 til 15 øre i perioden juni til september.

Betalingen for fett øker med 1 øre pr. tidels prosent til 9 øre, mens proteinbetalingen reduseres med 1 øre pr. tidels prosent til 5 øre fra 1. januar.

For produsenter i fra distriktstilskuddsone D og oppover øker tilskuddet med 4 øre/liter.

Se en samlet oversikt over melkeprisene på Landbruksbørsen

Kilde: Tine.no og Landbruksdirektoratet