Melkeglass i grønn eng
Foto: TINE, Bo Mathisen

Enda mer lønnsomt med sommermelk fra 2020.

21. juni 2019

For å stimulere til mer sommermelk har konsernstyret i TINE vedtatt å endre sesongdifferensieringen i basisprisen på kumelk med virkning fra 1. januar 2020.

Dette innebærer at prisdifferensieringen øker fra minus 10 til minus 20 øre på vinteren, mens den øker fra 15 til 25 øre på sommer og tidlig høst.

Differensieringen av basisprisen fra måned til måned framgår av tabellen nedenfor.

Diff basispris farger

 

Vedtaket i konsernstyret betyr at differensieringa av basisprisen gjennom året øker med 20 øre per liter sammenlignet med gjeldende differensiering.
Det gjøres ingen endringer i de regionale tilpasniger. 

Les mer hos Tine.no

Uendret basispris fra 1. juli i år

Basisprisen ble endret flere ganger i 2018 og 2019. Dels på grunn av endring i fettbetalinga, økning av målpris i jordbruksoppgjøret og avvikende tørrstoffinnhold i melk mot prognose. Ved nyttår 2019 ble det innført en styringspris på melk som påvirket basispris. Den er nå 4,39 kr/liter.
I og med at det er knyttet noe usikkerhet både til inntekter og driftskostnader i TINE Råvare i 2019, har konsernstyret vedtatt at basisprisen holdes uendret på 4,39 kr/liter fra 1. juli 2019.
Målprisen er tatt ut gjennom økt tørrstoffbetaling.

Kilde: Tine.no