Testmelking
Foto: Bo Mathisen

TINE reduserer basisprisen på melk med 2 øre fra 1. januar

9. desember 2019

Styret i TINE har vedtatt å senke basisprisen fra 4,39 til 4,37 fra 1.1.2019. Dette skyldes blant annet at det er betalt ut mer tillegg for fett enn prognosene for 2019.

På grunn av et lavere melkevolum og mer fettinnhold enn prognosene fører dette til et estimert underskudd i TINE Råvare på 28 MNOK, og gir to øre i redusert basispris pr. liter fra 1. januar 2020. 

Resultatet i TINE Råvare påvirker basisprisen

Målprisen som er bestemt i jordbruksavtalen, setter en øvre grense for hvor mye TINE Råvare har lov å videreselge melka for. Før TINE Råvare kan bestemme basisprisen, må alle kvalitetstillegg og kostnader dekkes. Derfor vil endringer fett, protein, kvalitetstillegg og andre kostnader i TINE Råvare påvirke basisprisen. TINE Råvare skal i hovedsak gå i null hvert år og et underskudd eller overskudd dekkes inn ved å redusere eller øke basisprisen.


Kilde: Tines medlemssider