Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Melkeleveransene bremser opp

8. juli 2019

Melkeleveransene på ku- og geitemelk snur for første gang etter lang tid med økning. Leveransen på kumelk var 120,2 millioner liter i juni 2019, 1,7 prosent mindre enn i 2018. Geitemelka går tilbake 1,4 prosent fra juni i fjor.

Fettinnholdet i kumelk ble 4,36 prosent, som er 3,8 prosent høyere enn i 2018(4,20%). Prognosene fra desember var på 4,26 prosent. Proteininnholdet var på 3,43 prosent som er 3,0 prosent høyere enn i 2018(3,33%). Prognosen fra desember var på 3,41 prosent. 

Hittil i år har det blitt levert 757 millioner liter kumelk, 13 millioner mer enn i 2018. Det er spesielt i Trøndelag at det har blitt produsert mer melk enn i fjor, med en økning på 4,1 prosent. Når vi vet at kvotene er redusert sammenlignet med i fjor ligger det an til en kraftig oppbremsing i melkeproduksjonen resten av året.

Kilde: Tine.no