Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Aksjon foran Stortinget

11. mai 2021

Etter bruddet i jordbruksoppgjøret, satte bønder fra hele landet seg på traktoren for å protestere mot tilbudet fra regjeringa.  Tirsdag formiddag kom traktorene til Oslo, minst en fra hvert fylke fra Nordland og sørover. Ved Stortinget ble det overrakt hilsener som de har fått med seg langs ruta. Det var fra folk, andre bønder, og politikere, som støtter opp om norsk matproduksjon.

Du kan se opptak av direktesendingen her

Traktorer fra hele landet rullet innover gatene i hovedstaden tirsdag. Foran Stortinget er beskjeden klar: Bøndene krever satsing på det norske landbruket.

– Vi har møtt opp her i dag med sikte på å vise alvor. Situasjonen som landbruket nå står i, er et veiskille, sa leder Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag i en appell foran Stortinget.

Iherdige tut fra traktorhornene ljomet mellom byggene rundt Stortingsplassen mens Bartnes talte til de oppmøtte.

– Vi er sterkt bekymret for utviklingen. Norsk landbruk trenger en endring i en annen retning, sier han, som understreker at næringen trenger et betydelig inntektsløft framover.

Torsdag ble det brudd i årets jordbruksoppgjør. Bøndene har refset statens tilbud i oppgjøret, som var på rundt 900 millioner kroner. Det er langt unna bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

Avstanden har skapt stor skuffelse i bondeorganisasjonene.

John-Erik Skjellnes Johansen har kjørt lengst for delta i tirsdagens demonstrasjon. Johansen, som er styremedlem i Norges Bondelag, har tilbakelagt 100 mil helt fra Dønna i Nordland.

– Det var langt, men det har vært helt fantastisk å møte så mye engasjement på veien, sier han.

– Engasjementet gir meg yrkesstolthet. Det gjør at jeg kan stå her rakrygget med bondegenseren på meg her i dag og ta en for laget, sier Johansen.

Lars Petter Bartnes oppsummerte arrangementet med tre stikkord.

-Inntekt
Inntektsvekst nå, vi har ikke tid til å vente lenger.

-Investeringer
Få på plass en ekstraordinær investeringspakke til de som skal bygge om båsfjøs for ammekyr og melkekyr.

-Små og mellomstore bruk må løftes
Driften må tilpasses arealet rundt omkring i landet. 
Dette har bommet etter 2014.

Følgende opprop ble overlevert til næringskomiteen:

Forstår dere alvoret?

Vi som står her i dag er bønder som driver gård rundt i hele landet. Vi har kjørt traktor til Oslo for å synliggjøre alvoret i situasjonen i norsk landbruk og protestere mot regjeringas uakseptable tilbud i årets jordbruksoppgjør. Ordførere, støttespillere og folk langs ruta har heiet oss fram. Bøndene mener alvor denne våren. Men forstår politikerne alvoret?

 Et kraftig inntektsløft for alle

Vi krever et kraftig løft for å heve inntektsnivået for alle bønder. Første steget på veien må tas nå. Statens tilbud svarte ikke på det økonomiske alvoret i næringa og reduserte ikke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Bønder som driver med sau, ammeku og/eller korn har aller svakest økonomi og trenger et ekstra inntektsløft. Det var ikke mulig med den lave økonomiske ramma i regjeringas tilbud.

 Investeringslyst – ikke investeringsfrykt

Stortinget har vedtatt at krav om løsdrift trer i kraft 2. januar 2034. Dette utløser et ekstraordinært investeringsbehov innenfor melke- og storfekjøttproduksjonen. For å unngå et stort frafall av små og mellomstore husdyrbruk, krever vi ei ekstraordinær, flerårig investeringspakke.

Investeringspakka er avgjørende for at dagens gårder med båsfjøs kan greie omstillingen og dermed bli med videre med aktiv drift i neste generasjon. Dersom ikke flere bruk settes i stand til å investere, vil det få enorme konsekvenser for arealbruk og fortsatt utvikling av et aktivt jordbruk i hele landet, for distriktslandbruket og bosettingsmønsteret.

 Aktive bønder over hele landet er ingen selvfølge

Vilkårene for matproduksjon er forskjellig i ulike deler av Norge og mange bruk har begrenset ressursgrunnlag. For å nå Stortingets mål om landbruk over hele landet, ber vi om sterkere virkemidler for små og mellomstore bruk. Retningen i politikken må endres og det haster med å sette inn kraftfulle tiltak for å snu utviklingen.

 Bøndene trenger bedre velferds- og sosiale ordninger

Velferdsordningene er viktige for å ivareta bondens helse og velferd, og er et målretta rekrutterings- og likestillingstiltak. De sosiale ordningene i landbruket må styrkes. Statens tilbud innebærer en reell svekking av velferdsordningene. Det kan vi ikke akseptere.

 

Som medlemmer i næringskomiteen har dere ansvar for landbrukspolitikken. Ikke bare dette året, men også for de kommende årene. Vi ber dere lytte til den klare beskjeden fra landets bønder om at inntektene må opp i jordbruket. Det er alvor! 

 

Signert av traktorkjørere og  lederne i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 (©NTB)