Karina Kaupang
Karina Kaupang Foto: Mattilsynet

Mattilsynet varsler ekstern gransking i Rogaland

29. mai 2019

Mattilsynet jobber med mandatet for ekstern gransking av egen organisasjon. De første områdene for granskingen er nå spesifisert.

– Vi tar historiene vi hører fra næringsorganisasjoner, bønder og andre på alvor. Vi må stille oss spørsmålet; utfører vi tilsynet vårt på en riktig måte? Svaret kan vi ikke gi selv, det må vi få fra en ekstern gransking, sier Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Den eksterne granskingen skal blant annet se på ansvarsfordeling mellom Mattilsynet og dyrevernnemndene, altså om bruken følger Stortingets intensjon.

– Granskingen skal også se på hvordan Mattilsynet utfører og følger opp tilsyn. I første omgang skal de se på dette i region sør og vest, og spesielt i Rogaland. Mange av tilbakemeldingene som har kommet fra ulike hold gjelder dette fylket. Derfor er det naturlig for Mattilsynet å få undersøkt dette nærmere, sier Kaupang.

– Resultatene fra interne undersøkelser og ekstern gransking vil avgjøre om vi også må se nærmere på andre områder av virksomheten vår, sier Kaupang.

– Som tilsynsmyndighet kan vi ikke leve med denne situasjonen. Vi må gjenreise tilliten vi er avhengige av, slik at samfunnet kan stole på at vi gjør en god jobb, sier Kaupang.

Mattilsynet har allerede startet egne foreløpige undersøkelser, som blant annet innebærer hvordan dyrevernnemndene nå brukes, samt gjennomgang av retningslinjene for hvordan Mattilsynet gjennomfører tilsyn.

Kilde. Pressemelding fra Mattilsynet