Møte mellom statsråder og Mattilsynet
Olaug Bollestad og Geir Inge Sivertsen møter direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal. Foto: LMD

Mattilsynet: -Tiltakene skal ha effekt innen utgangen av året.

28. februar 2020

I dag fredag 28. februar møtte landbruks- og matminister Olaug Bollestad administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal. Møtet var en del av statsrådens oppfølging av Mattilsynet, etter KPMG-rapporten som viste at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

 

Forrige møte ble avholdt 12. desember 2019 umiddelbart etter at KPMGs granskingsrapport var publisert.

Mattilsynets direktør orienterte i møtet om hvordan Mattilsynet følger opp granskingen og hvilke tiltak som iverksettes.

– Jeg er fornøyd med de tiltakene som Mattilsynet presenterte i dag. Det er viktig å forbedre forvaltningskvaliteten i Mattilsynet. Hele samfunnet er avhengig av et Mattilsyn som har tillit i befolkningen og næringene de er satt til å føre tilsyn med. Mattilsynet er godt i gang med dette arbeidet. Jeg kommer til å følge prosessen tett videre og jeg merket meg spesielt at Mattilsynet selv sier at tiltakene som settes i gang skal ha merkbar effekt innen utgangen av året, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mattilsynet har definert fire hovedprioriteringer for 2020:

  • Bedre dialog med næringene og bedre veiledning
  • Bedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn
  • Utnytte digitale teknologier, særlig i dialog med brukerne
  • Et betydelig løft på akvalkulturområdet

 

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet